قوانین خرید


نرم افزارهای آموزشی استاد سید علی حسینی فقط برروی یک دستگاه قابل فعالسازی و استفاده می باشد و برای استفاده برروی دستگاه دیگر باید لایسنس جدید خریداری کنید.